Bağımsızlık İle İlgili Sözler: Atatürk'ün Özgürlük & Bağımsız İle İlgili Etkileyici Sözleri

Bağımsızlık İle İlgili Sözler: Atatürk'ün Özgürlük & Bağımsız İle İlgili Etkileyici Sözleri Bağımsızlık kavramıyla ilgili anlamlı sözleri ve özellikle Atatürk'ün özgürlük ile ilgili etkileyici sözlerini içermektedir. Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük üzerine söylediği kısa, etkili cümleler ile milli egemenlik ile ilgili sözlerine de yer verilmiştir.

Bağımsızlık İle İlgili Sözler: Atatürk'ün Özgürlük & Bağımsız İle İlgili Etkileyici Sözleri

Bağımsızlık ve Atatürk'ün Özgürlük & Bağımsız İle İlgili Etkileyici Sözleri
Bu özel koleksiyon, bağımsızlık kavramıyla ilgili anlamlı sözleri ve özellikle Atatürk'ün özgürlük ile ilgili etkileyici sözlerini içermektedir. Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük üzerine söylediği kısa, etkili cümleler ile milli egemenlik ile ilgili sözlerine de yer verilmiştir. Bu sözler, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde öncülük eden Atatürk'ün vizyonunu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Ayrıca, bağımsızlık ile ilgili şiirler de bulunmaktadır. Bu sözler ve şiirler, bağımsızlık ve özgürlük kavramının önemini vurgulamakta ve bizlere ilham vermektedir. Hemen bu etkileyici koleksiyona göz atın ve bağımsızlık duygusunu güçlendiren sözlere tanık olun.
 

Bağımsızlık İle İlgili Sözler Kısa & Uzun

Bu özel koleksiyon, bağımsızlık kavramıyla ilgili etkileyici sözleri kısa ve uzun formatta sunar. Bağımsızlık duygusunu yansıtan kısa sözler, etkili bir şekilde bu önemli kavramı ifade ederken, uzun sözler daha derin anlamlar ve düşünceler içerir. Bu sözler, bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamış olan kişilerin perspektifini yansıtabilir veya bağımsızlık kavramının genel anlamda değerini vurgulayabilir. Hemen bu etkileyici sözlere göz atarak bağımsızlıkla ilgili düşüncelerinizi zenginleştirin ve bu önemli kavramın anlamını derinlemesine keşfedin.

Kelepçeli eller, alkış tutamaz. Anonim
Hürriyet yok olunca bir memleket kalır; fakat artık bir yurt mevcut değildir. François Rene de Chateaubriand
Hür bir millet, sınırlarını pazarlık konusu yapmaz. Heryo
Hiçbirimiz başkaları ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak var olamayız. Wheatley
İnsan yok edilebilir, ama teslim alınamaz. Ernest Hemingvvay
Hür insanın vücudu esir edilebilir; ama ruhu yakalanamaz. Jacgues Amyot
Yaratanın iadesine teslimiyet, insanların iradelerine karşı bağımsızlık demektir. Aliya İzzetbegoviç
Birçok yönetici için bağımsızlık, anarşinin bir adım öncesidir. Wheatley
İnsanlarla uğraşmada üstünlüğe ulaşmanın tek yolu onlardan bağımsız olduğunuzu göstermenizdir. Arthur Schopenhauer
Tüm maddi görkem, benim için her zaman ulaşılamaz olacaktır; ama ne önemi var, lüks beni ilgilendirmiyor, benim için önemli olan tek şey bağımsızlık. Frederic Amiel
Her konuda gerçeğe ve akla uygun olarak hareket etmeyi ileri süren kişi için bağımsızlık hayattan daha değerlidir. Edmond Goblot

 

Atatürk'ün Bağımsızlık ile İlgili Sözleri

Türkiye'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ile ilgili etkileyici sözlerini içermektedir. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesindeki vizyonunu ve düşüncelerini yansıtan bu sözler, Türk milletinin bağımsızlık duygusunu ve milli egemenliği vurgulamaktadır. Kısa ve özgün ifadelerle dile getirilen bu sözler, Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki kararlılığını, cesaretini ve azmini anlatmaktadır. Atatürk'ün bağımsızlıkla ilgili sözlerine göz atarak, Türk milletinin tarihindeki önemli bir dönüm noktası olan bağımsızlık mücadelesinin anlamını keşfedin.

Millettin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Atatürk
Zabitan için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz, bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız. Atatürk
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. Atatürk
Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir. Mustafa Kemal Atatürk
Bence ulusta şerefin, onurun, namusun ve insanlığın devam edilmesi, mutlaka o ulusun özgürlük ve egemenliğe sahip olması imkanına bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk
Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz. Mustafa Kemal Atatürk
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini ve daha sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkûmdur. Mustafa Kemal Atatürk
Mesleki içtimai itibariyle dahi düsündüğümüz zaman biz hayatını, istiklalini kurtarmak için çalışan bir halkız. Atatürk
Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kasdolunmaktadır. Atatürk
 

Atatürk'ün Bağımsızlık Ve Özgürlük İle İlgili Sözleri

Türkiye'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük kavramlarıyla ilgili etkileyici sözlerini içermektedir. Atatürk'ün özgürlük mücadelesi ve bağımsızlık anlayışı, Türk milletinin özgür ve bağımsız bir geleceğe yönelik kararlılığını yansıtmaktadır. Bu sözler, Atatürk'ün özgürlüğün ve bağımsızlığın önemini vurgulayan düşüncelerini ifade etmektedir. Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük ile ilgili sözlerine göz atarak, Türk milletinin milli egemenlik ve özgürlük ideallerine olan inancını daha da pekiştirin ve bu önemli kavramların anlamını derinlemesine keşfedin.
 
 • Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etme kudretine malik olurlar.
 • Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
 • Bu memleket tarihte Türk'tü, hâlde (e.n. halen) Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
 • Efendiler! Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!
 • Egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye; görüşme ile münakaşa ile verilmez. Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milleti'nin egemenlik ve saltanatına el koymuşlardı; bu musallat olmalarını altı asırdan beri devam ettirmişlerdi. Şimdi de, Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, egemenlik ve saltanatını, isyan ederek kendi eline açıkça almış bulunuyor. Bu bir olupbittidir. Söz konusu olan; millete saltanatını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Meselesi değildir. Mesele zaten olupbitti haline gelmiş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerçek gerektiği şekilde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. (1922)
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Emperyalizm ölüme mahkûmdur.
 • Geldikleri gibi giderler! (13 Kasım 1918 - Boğaziçi, İtilaf Donanması'nın Boğaz'a girdiğini gördüğünde, yaverlerinden birinin üzüntüden ağlamaya başladığı sırada...)
 • Hürriyet kayıtsız şartsız serbest olmak değildir. Onun akitleri, şartları vardır. Kayıtsız şartsız serbest olmak ormanlardaki hayvanlara mahsustur. İlmî esaslara göre ferdin hürriyeti başkasının hürriyetinin hududu ile sınırlıdır. Başkasının hürriyet hakkını tanımayan kendi hürriyet hakkını da tanıtamaz. Siyasi anlayış sahibi olan hakiki ve zeki inkılapçılar bu lekeden masundurlar. Onlar ne vakit şiddet ne vakit yumuşaklık göstereceklerini bilirler. Milletlerini hürriyet ve adalete doğru yürütürler.
 • İstiklâl-i tam, bizim bugün deruhte ettiğimiz vazifenin ruh-u aslısıdır. Bu vazife bütün millete ve tarihe karsı deruhte edilmiştir. Bu vazifeyi deruhte ederken, kabiliyeti tatbikiyesi hakkında şüphe yok ki çok düşündük. Fakat netice olarak hasal ettiğimiz kanaat ve iman, bunda muvaffak olabileceğimize dairdir. Biz böyle bir ise başlamış adamlarız. Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. İstiklâl-i tam denildiği zaman tabii ki siyasi, mali iktisadi adli, askeri, her hususta istiklâl-i tam demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklalin mahrumiyeti demektir.
 • Meslekî içtimaî itibariyle dahi düşündüğümüz zaman biz hayatını, istiklalini kurtarmak için çalışan bir halkız.
 • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda yaşayabilmesi, ancak azimkâr ve namuslu ellerin milleti kasa ve doğru yoldan haklarını korumaya ve bağımsızlığa sevki ile kabil olacaktır.
 • Millî benliğini yitirmiş uluslar başka milletlerin avıdır.
 • Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
 • Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.
 • Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür.
 • Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
 • Temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağı dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki Türk'ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Bundan ötürü, ya bağımsızlık ya ölüm!
 • Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
 • Türkiye halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lazıme-i hayatiye etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
 • Türkiye halkı, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği olarak düşünmüş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
 • Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini/Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini! (Kurtuluş Savaşı'nın en ümitsiz günlerinde Meclis kürsüsünden Namık Kemal'e ait "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini/Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini?" dizelerini okuyan bir milletvekiline cevaben söyledikleri.)
 • Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.
 • Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türk ilinin gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır.
 • Zabitan için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz, bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız.