Adalet İle İlgili Sözler, Mevlana, Hz. Muhammed ve Filozofların Adalet İle İlgili Sözleri

Adalet İle İlgili Sözler, Mevlana, Hz. Muhammed ve Filozofların Adalet İle İlgili Sözleri Adalet İle İlgili Sözler Kısa: Adalet, insanlık tarihinde önemli bir kavram olmuştur ve pek çok düşünür, filozof ve önemli figür, adaletin değerini vurgulayan etkileyici sözler söylemiştir. Adalet kavramıyla ilgili sözleri içerir ve insanları düşünmeye, ilham almaya ve adaletin önemini yeniden değerlendirmeye teşvik etmeyi amaçlar.

Adalet İle İlgili Sözler, Mevlana, Hz. Muhammed ve Filozofların Adalet İle İlgili Sözleri

Adalet İle İlgili Sözler, Filozofların Düşünceleri ve Önemli Figürlerin İfadeleri
Adalet kavramıyla ilgili sözler, filozofların düşünceleri ve önemli figürlerin ifadeleri üzerine odaklanan bir derleme içerir. Adalet, doğruluk, eşitlik ve hak gibi değerlerin vurgulandığı bu sözler, düşünce provokasyonu ve ilham kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır. Hz. Muhammed'in adaletle ilgili sözleri, Mevlana'nın öğretileri ve adaletin sloganlara dökülen yönleri de bu derlemede yer almaktadır.
 

Popüler Adalet İle İlgili Sözler

1
Adalet, bir toplumun sürdürülebilirliğinin anahtarıdır. - Mahatma Gandhi
2
Adalet, doğruyu koruma ve yanlışa karşı durma iradesidir. - Plato
3
Adalet, gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. - Dalai Lama
4
Adalet, güçlülerin zayıfları ezmediği ve haksızlığa karşı durduğu bir dünya hayalidir. - Martin Luther King Jr.
5
Adalet, halkın güvenini sağlar ve toplumun dayanışmasını güçlendirir. - Pope John Paul II
6
Adalet, herkese eşit ve adil bir şekilde davranma prensibidir. - Thomas Jefferson
7
Adalet, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için mücadele etmektir. - Malala Yousafzai
8
Adalet, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasıyla gerçekleşir. - Eleanor Roosevelt
9
Adalet, insana insan olduğu için değer vermek ve saygı göstermektir. - Cicero
10
Adalet, insanların eşitlik ve özgürlük içinde yaşamasının temel şartıdır. - Vaclav Havel
11
Adalet, insanların hak ettikleri değeri gördüğü bir toplumun hayalidir. - Kofi Annan
12
Adalet, insanların hakkını korumak ve adaletsizliğe karşı mücadele etmektir. - Viktor Frankl
13
Adalet, insanların haklarını ve özgürlüklerini savunma sorumluluğudur. - Abraham Lincoln
14
Adalet, insanların hukuka uygun olarak yargılanma ve savunma hakkına sahip olduğu bir düzeni ifade eder. - Benjamin Franklin
15
Adalet, insanların huzur içinde yaşamasının temel şartıdır. - John F. Kennedy
16
Adalet, insanların kardeşlik duygusuyla birbirlerine destek olduğu bir dünya inşa etmektir. - Nelson Mandela
17
Adalet, insanların sevgi ve hoşgörü içinde bir arada yaşamasının temelidir. - Desmond Tutu
18
Adalet, insanların vicdanlarına ve ahlaki değerlerine uygun olarak hareket etmektir. - Voltaire
19
Adalet, insanların yaşadığı sınırları aşan evrensel bir değerdir. - Amartya Sen
20
Adalet, insanoğlunun içindeki doğruluk hissiyle bütünleştiğinde gerçekleşir. - Fyodor Dostoyevsky
21
Adalet, toplumun uyumunu sağlayan bir prensiptir. - John Stuart Mill

Adalet İle İlgili Sloganlar

1
Adalet için eşitlik, eşitlik için adalet!
2
Adalet için sesini yükselt, değişime katıl.
3
Adalet, adaletsizliğe karşı direnmektir.
4
Adalet, adaletsizliğe karşı sessiz kalmamaktır.
5
Adalet, barış ve uyumun anahtarıdır.
6
Adalet, eşitlik ve özgürlüğün güvencesidir.
7
Adalet, geleceğe adil bir dünya bırakmanın sorumluluğudur.
8
Adalet, güçlülerin değil, haklıların yanındadır.
9
Adalet, haksızlıkla mücadele etmenin yolu.
10
Adalet, her bireyin doğal hakkıdır.
11
Adalet, herkes için erişilebilir olmalıdır.
12
Adalet, herkesin hakkına saygı duymaktır.
13
Adalet, insan haklarının teminatıdır.
14
Adalet, insana insan olduğu için değer verir.
15
Adalet, insanlığın ortak arayışıdır.
16
Adalet, insanlık için temel bir değerdir.
17
Adalet, toplumun adaleti için herkesin katılımını gerektirir.
18
Adalet, toplumun temel taşıdır.
19
Adaleti savun, dünyayı değiştir.
20
Adaletle aydınlanan bir dünya inşa edelim.

Adalet İle İlgili Sözler Kısa

Adalet kavramını anlamlandıran ve düşündüren kısa ve etkileyici sözler içermektedir. Adalet, insanlığın temel değerlerinden biri olarak kabul edilir ve bu sözler, adaletin önemini vurgulamayı amaçlar. İnsanların eşitlik, doğruluk, hak ve hakkaniyet arayışında olan duygusal ve düşünsel yanlarını tetiklemeyi hedefleyen bu sözler, adaletin toplumların temeli olduğunu hatırlatır.
1
İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir.
2
Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer
3
Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü
4
Devletin hazinesi adalettir. Konfuçyus
5
İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız. Vauvenargues
6
Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Gandhi
7
Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir. Chateubriand
8
Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. Cicero
9
Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. J. Addison
10
Adalet, evrenin ruhudur. Ömer Hayyam
11
Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Montaigne
12
Adalet devletin amacıdır. James Madison
13
Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. Addison
14
Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W. S. Landor
15
Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur. Amyot
16
Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. Alain
17
Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. Montaigne
18
Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun
19
Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman
20
Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. Lao-Tse
21
Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin
22
Adaleti seven bir insan için her yer emindir. Epiktetos
23
Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. Herakleitos
24
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor Hugo
25
Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir. Timurlenk
26
Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. Bacon
27
Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
28
Ne olursanız olun unutmayın kesinlikle sadece adaletli olun.
29
İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet vicdandır.
30
Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir.
31
Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur. Saint Exupery
32
Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William Watson
33
Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır. Hazreti Muhammed
34
Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Limon Luce
35
Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. Georges Duhamel
36
Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Emile Zola
37
Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. Refik Halid Karay
38
Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir. Marcus Tullius Cicero
39
Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster
40
Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkânsızdır. J.A. Froude
41
Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Hz. Muhammed
42
Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç ulaşır. Mirebau
43
Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, hâlbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. Aristoteles
44
Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. Blaise Pascal

Adalet İle İlgili Sözler Uzun

Bu sözler, adaletin önemini vurgulayarak insanları eşitlik, dürüstlük ve hakkaniyet prensipleriyle hareket etmeye teşvik eder. Adaletin toplumsal düzen ve barış için hayati bir unsur olduğunu hatırlatırken, her bireyin adaleti desteklemek ve adaletsizlikle mücadele etmek için sorumluluk taşıdığını vurgular.
 
1
Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hz. Muhammed
2
Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
3
Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir. Alexander Hamilton
4
Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. Maurice Dueverger
5
Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. Heywood Braun
6
Adalet; onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendisine ait olanı vermektir. Ulpianus
7
Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. Mahatma Ghandi
8
Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz. Seneca
9
İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. Abdülmelik B. Mervan
10
Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî