Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani Sözleri, Abdülkadir Geylani Sözleri Facebook, Abdülkadir Geylani Özlü Sözleri, Abdülkadir Geylani Anlamlı Sözleri, Abdülkadir Geylani Sözleri Kısa Sözleri, En Güzel Abdülkadir Geylani Sözleri Yer Almaktadır.

 

En Güzel Abdülkadir Geylani Sözleri

 • İnsanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar.
 • Dünyanın büyük adamları okullarının en büyük öğrencileri değildi; çoğu zaman en büyük okulları bitirenler de hayatın büyük adamları olmamışlardır.
 • Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna,  dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız.
 • Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister.
 • Bu işin başı Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.
 • Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.
 • Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.
 • Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.
 • Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.
 • Bidâyet sıkıntıdır, nihayet ise sükûn.
 • Belâlar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir.
 • Bâtın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır.
 • Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır.
 • Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır.
 • Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.
 • Allah’tan başka her şey puttur.
 • Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın,   çabalayın.
 • Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.
 • Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.
 • Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz.
 • Allah’a ancak, O’ndan başka her şeyi terk eden kimseler yaklaşabilir.
 • Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.
 • Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.
 • Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.
 • Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir.
 • Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.
 • Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır.  Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.